لوگوی-کوهپیما

تاریخچه کوهنوردی

تاریخچه کوهنوردی

تاریخچه کوهنوردی شاید به اندازه عمر انسان بر روی کره زمین باشد. همان زمان که انسان برای به دست آوردن غذا در پی جانوران می‌‌رفت و یا برای پیداکردن سرپناهی که از باران و برف در امان بماند غارها را خانه خود کرده‌‌بود، نخستین کوهنوردی‌‌هایش را آغاز کرد. در اسطوره ها نیز کوه جایگاه والایی […]